About us

Voorwaarden

Hismith verwelkomt alle gewaardeerde klanten, bezoekers en gebruikers van ebuying.nl. U (waarnaar hierin wordt verwezen als "de klant", "u" "uw (s)" of "gebruiker"), het erover eens dat het gebruik van dergelijke diensten is op eigen risico. Lees de volgende basisregels die uw gebruik van onze website regeren. Houd er rekening mee dat uw gebruik van onze website vormt uw akkoord te volgen en door die regels worden gebonden.

We kunnen veranderen, te verplaatsen of te verwijderen delen van, of kan toevoegen aan onze website van tijd tot tijd. We kunnen van tijd tot tijd te veranderen de regels die het gebruik van onze website regeren. Uw gebruik van onze website na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord te volgen en door de regels worden gebonden als veranderd.

USERS / DEELNEMERS

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine versleutelde data bestanden (met verwijzingen naar uw door u geleverde en opgeslagen op onze beveiligde server ID informatie) die op uw harde schijf kan schrijven als je een website hebt geopend. Hismith maakt gebruik van cookies om uw shopping ervaring met ons te verbeteren. Cookies worden gebruikt voor het bijhouden van uw winkelwagen te houden. Voor meer informatie over hoe wij klantinformatie te beschermen raadpleegt u onze privacyverklaring.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

Het materiaal hierin vervat zijn, inclusief site design, tekst, afbeeldingen, en de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd © door ebuying.nl®, andere handelsmerken en alle pagina-headers, aangepaste grafische afbeeldingen, en aangepaste pictogrammen zijn dienstmerken en handelsmerken van Hismith. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin genoemd zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De site en alle materialen op de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, illustraties, berichten, audioclips en videoclips (de "Materialen") zijn het eigendom van Hismith en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en worden beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiding door auteursrechten die eigendom zijn van of in licentie door Hismith en door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag niet reproduceren, uitvoeren, afgeleide werken van, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden op welke wijze dan ook geen materiaal van de site (of enige andere website die eigendom zijn of worden geëxploiteerd door Hismith of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) zonder Hismith voorafgaand schriftelijke toestemming. Echter, kunt u afdrukken in hard copy delen van de site met de enige bedoeling van het plaatsen van een bestelling bij Hismith of het aanvragen van krediet. Materialen Printing om een ​​andere reden of de overdracht van materialen voor gebruik op een andere website, of de wijziging, distributie of herpublicatie van Materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Hismith's is strikt verboden. Elke wijziging van Materialen, of een gedeelte daarvan, of het gebruik van materialen voor andere doeleinden, vormt een schending van het merkenrecht of andere eigendomsrechten van Hismith of derden.

LINKS

Hismith is niet verantwoordelijk voor de inhoud van niet-gelieerde websites die kunnen worden gekoppeld aan of van de site. Deze links zijn uitsluitend bedoeld uw gemak en u hen de toegang op eigen risico. Een andere website toegankelijk via de Site is onafhankelijk van Hismith en Hismith heeft geen controle over de inhoud van die andere website. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat Hismith onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke andere website. In geen geval zal enige verwijzing naar een derde partij of derde product of dienst worden opgevat als een goedkeuring of bekrachtiging door Hismith van die derde partij of van een product of dienst geleverd door een derde partij.

PRIVACY PROBLEMEN

Hismith is bezorgd over privacy zaken voor haar klanten. Voor meer informatie over hoe wij klantinformatie te beschermen raadpleegt u onze privacyverklaring.

PRODUCT EN DIENSTEN INFORMATIE

De getoonde prijzen op de site van toepassing op producten en diensten op de site. Prijs en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

We proberen om al getoond op de site op een nauwkeurige wijze producten te tonen; echter, als gevolg van de technische verschillen in de uitrusting van onze klanten, wij zijn niet verantwoordelijk voor fotografische verschillen in grootte, vorm en kleur van de producten.

De ontvangst van een e-mail orderbevestiging is gewoon erkenning dat wij uw gevraagde bestelling hebben ontvangen, en vormt geen aanbod tot verkoop vormen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van een item verkocht beperken, of een verkoop helemaal te verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een verbod op de verkoop aan wederverkopers.

Notice and take down PROCEDURES

Als u denkt dat enige materialen op de Site inbreuk uw auteursrecht of merkrechten, kunt u vragen dergelijke materialen worden verwijderd door het volgen van de notice and take down procedures van de Digital Millennium Copyright Act. Om deze procedures te volgen, neem dan contact Hismith's copyright-agent (hieronder aangegeven) en de volgende informatie: Een duidelijke verklaring waarin de werken, of andere materialen geloofd te worden geschonden.

Een verklaring van de auteursrechthebbende of gemachtigde dat de materialen worden verondersteld om te schenden.

Voldoende informatie over de locatie van de vermeende inbreuk Materials zodat Hismith kunt vinden en te controleren zijn bestaan.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring van u, op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is, en dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Een handtekening of het elektronische equivalent van de auteursrechthebbende of diens gemachtigde.

Neem contact op met Hismith agent via: [email protected] voor kennisgeving van auteursrechtelijke kwesties.

Door het verwerken en het indienen van uw Hismith® Copy & Print Center om op de site:

U verklaart en garandeert Hismith, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, agenten, distributeurs, filialen en derde partijen verstrekken van informatie of diensten op de Site (gezamenlijk de "Hismith partijen"), dat u eigenaar en bezit alle rechten of eigen voldoende rechten van derden nodig is om te kopiëren, te produceren, print of prenten elk document of een ander item en deel daarvan u indient.

U stemt ermee in en het verbond, dat op verzoek van Hismith ', en zonder verdere overweging, zult u onverwijld Hismith met redelijke bewijs van dergelijke adequate en afdwingbare rechten van derden (dwz toestemmingen, goedkeuringen, licenties of sublicenties), en het erover eens dat een Hismith kunnen voorzien exemplaar van deze T & C aan iedereen die beweert een schending van het auteursrecht / handelsmerk in uw document of wetshandhaving of andere entiteiten zoals vereist door de wet of als Hismith redelijkerwijs bepaalt dat deze noodzakelijk zijn om haar rechten of de rechten van anderen te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS

Je gaat ermee akkoord dat u niet zult:

(I) te verzenden via of via de site alle informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chat, communicatie of ander materiaal dat is of die Hismith mening is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair te zijn, obsceen, racistisch of etnisch hatelijk of anderszins verwerpelijk;

(Ii) probeert een "virus", "trojan horse" of andere software vernietiging of verstoring van het apparaat te zenden;

(Iii) niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot, regelgeving die de kracht van wet tijdens het gebruik of de toegang tot de site of in verband met uw gebruik van de site, op welke wijze ;

(Iv) binnenvallen de privacy schenden of enige persoonlijke of eigendomsrechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) van een persoon of entiteit.

VRIJWARING

Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de Hismith partijen voor alle claims, schade, verliezen, verplichtingen en de oorzaken van de actie (met inbegrip van kosten en honoraria van advocaten) die door hen die voortkomen uit of verband houden met uw schending of vermeende schending van vrijwaren deze T & C (inclusief zonder beperking, aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). U stemt ermee in samen te werken zo volledig als redelijkerwijs nodig is in de verdediging van een claim. Hismith behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken anders aan schadeloosstelling door u onderwerp aannemen.

DISCLAIMER, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

DE SITE WORDT DOOR Hismith OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. Hismith GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, MET BETREKKING TOT

(1) De werking van de SITE,

(2) DE KWALITEIT, juistheid, volledigheid of geldigheid van een MATERIAAL OP DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, OF PRODUCTEN OP DE SITE, OF

(3) of de OPGENOMEN OP DE SITE FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN DIE defecten gecorrigeerd zullen worden, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Hismith IS NIET VERANTWOORDELIJK voor het afdrukken of typografische fouten bevatten. U UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO.

DEZE SITE kan ook FEITEN, views, opinies, verklaringen, en de aanbevelingen van DERDEN individuen en organisaties. GEEN VAN DE Hismith PARTIJEN vertegenwoordigt, of onderschrijft de nauwkeurigheid, tijdigheid, OF betrouwbaarheid van adviezen, ADVIES, VERKLARING OF ANDERE weergegeven informatie, ge-upload, of verspreid via de site. U erkent dat het vertrouwen op dergelijke opinie, advies, verklaring, OF INFORMATIE ZAL ZIJN OP EIGEN RISICO.

GEEN VAN DE Hismith PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE INFORMATIE OP DE SITE INFORMATIE, ZELFS ALS DIE PARTIJ HEEFT IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Hismith PARTIJEN AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VAN DE ACTIE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS overschrijden ONE DOLLAR (US $ 1,00).

BEPAALDE STAAT WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING, enkele of alle VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, en je zou kunnen hebben BIJKOMENDE RECHTEN.

BEËINDIGING

Hismith kan, naar eigen goeddunken, te beëindigen of uw toegang tot alle of een deel van de site op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking, schending van deze T & C. In het geval van deze T & C worden beëindigd, de beperkingen ten aanzien van materialen die op de site, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze T & C zal de beëindiging overleven. In het geval dat u niet tevreden over de dienstverlening van Hismith diensten, uw enige remedie is om uw gebruik van de site te beëindigen.

JURISDICTIE

Hismith exploiteert de Site vanuit haar kantoren in de Volksrepubliek China. Hismith maakt geen verklaringen dat de inhoud en het materiaal op de site juridische of geschikt is voor gebruik buiten de Volksrepubliek China. Als u ervoor kiest om toegang tot de site vanuit andere locaties, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van enige en alle lokale wetten. U mag de Site gebruikt in strijd met China, export wet- en regelgeving.

OPMERKINGEN, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij stellen uw feedback over de site. Echter, alle opmerkingen, ideeën, notities, berichten, suggesties of andere communicatie naar de Site zal zijn en blijven het exclusieve eigendom van Hismith, en kunnen we al deze communicatie gebruiken op een manier, met inbegrip van reproductie, openbaarmaking en publicatie van dergelijke communicatie, alle zonder vergoeding aan u. Mocht u vragen of klachten over schendingen van deze T & C, neem dan contact met ons op via: [email protected]